Μνημόνιο συνεργασίας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με τη BIOMADIKA-AROMADIKA

Μνημόνιο συνεργασίας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με τη BIOMADIKA-AROMADIKA

Το Νοέμβριο του 2021 υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας 
μεταξύ του 
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
και της Εταιρείας 
BIOMADIKA-AROMADIKA

Εταιρεία Απόσταξης αρωματικών φυτών με έδρα στην Κοζάνη

  Στόχος της συνεργασίας είναι

  η από κοινού κατάθεση ερευνητικών προτάσεων, η

προαγωγή και προώθηση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων

και  η εκπόνηση ερευνητικών μελετών.