ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

Κωδικός Μαθήματος:

7054

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ