ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διοικητική Διάρθρωση:
Πρόεδρος Τμήματος: Ζουμπουλάκης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος: Χούχουλα Δήμητρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων συστάθηκαν 2 τομείς ως εξής:

1)Τομέας Χημείας, Επεξεργασίας και Ασφάλειας Τροφίμων
Διευθυντής: Σινάνογλου Βασιλεία, Καθηγήτρια,

2)Τομέας Προωθημένων Τεχνολογιών
Διευθυντής: Γιαννακούρου Μαρία, Καθηγήτρια,