ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διοικητική Διάρθρωση:
Πρόεδρος Τμήματος: Βασιλεία Σινάνογλου, Καθηγήτρια
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος: Μαρία Γιαννακούρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων συστάθηκαν 2 τομείς ως εξής:

1)Τομέας Χημείας, Επεξεργασίας και Ασφάλειας Τροφίμων
Διευθυντής: Δήμητρα Χούχουλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,

2)Τομέας Προωθημένων Τεχνολογιών
Διευθυντής: Βλαδίμηρος Λουγκοβόης, Καθηγητής,