ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαχείριση Ποιότητας: Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας και οι διεργασίες του, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management – TQM), Διοίκηση Ποιότητας και Διαχείριση Πελατών. Εργαλεία: Νομοθεσία Τροφίμων. Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης – Νομοθεσία. Ασφάλεια ψυκτικής αλυσίδας και ποιότητα τροφίμων. Σύγχρονες τάσεις στην ανίχνευση της νοθείας τροφίμων. Προγραμματισμός σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων. Διακίνηση και χειρισμός υλικών και αγαθών. Εισαγωγή στα μοντέλα διαχείρισης λήψεων αποφάσεων. Διαχείριση Διαδικασιών/ Διεργασιών. Διάταξη Εγκαταστάσεων (Facility Layout).