ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διευθυντης του ΠΜΣ και μέλος Συντονιστικής Επιτροπής:
Τσάκνης Ιωάννης, Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΑΚΝΗ ΙΩΑΝΝΗ

CV TSAKNIS IOANNIS

Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ :

Λουγκοβόης Βλαδίμηρος, Καθηγητής Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΟΥΓΚΟΒΟΗ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ

Παπαδάκης Σπυρίδων, Καθηγητής, Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
Σινάνογλου Βασιλεία, Καθηγήτρια, Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
Γιαννακούρου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

Ζουμπουλάκης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ