ΣΕΜΙΔΑΛΑΣ ΧΑΡΗΣ

qode interactive strata

Επίκουροι Καθηγητές

Επικουρος καθηγητης

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

chsemid@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2105385549

Ώρες Γραφείου

Πέμπτη 16-18

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Χάρης Ε. Σεμιδαλάς

ΘΕΣΗ ΔΕΠ: Επίκουρος Καθηγητής

e-mail: chsemid@uniwa.gr

τηλ: 2105385549

Ώρες υποδοχής φοιτητών: Πέμπτη 16-18