ΣΕΜΙΔΑΛΑΣ ΧΑΡΗΣ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επικουρος καθηγητης

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

chsemid@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2105385549 , 2105385596

Διεύθυνση Γραφείου

Εργαστήριο Χημείας, Ανάλυσης και Σχεδιασμού Διεργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων

Ώρες Γραφείου

Πέμπτη 16:00-18:00