ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:

4061

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος