Β' Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
2011-2012 ΦΥΣΙΚΗ ΜΓΥ 6 8 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2021-2023 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕΥ 7 9 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2031-2033 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕΥ 6 8 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2041 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΓΥ 3 5