Διδακτορικές Σπουδές

 

 

Στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, με στόχο την ανάδειξη πρωτότυπων ερευνητικών προσεγγίσεων στις επιστημονικές περιοχές, τους τομείς ή τα γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται από το Τμήμα. Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικής Διατριβής, η απονομή της οποίας αποτελεί ανώτατη ακαδημαϊκή διάκριση. Για το λόγο αυτό, η Διδακτορική Διατριβή πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου και ποιότητας ώστε να εξασφαλίζει την αναγνώριση του κατόχου της από την Πανεπιστημιακή και γενικότερα την επιστημονική κοινότητα στον εθνικό αλλά και στο διεθνή χώρο. Το διδακτορικό δίπλωμα είναι ακαδημαϊκός τίτλος που πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του έχει πραγματοποιήσει πρωτότυπη επιστημονική έρευνα εις βάθος και έχει συμβάλει στη διαμόρφωση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης με αυτόνομη παραγωγή επιστημονικών αποτελεσμάτων στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο. Ο τίτλος που απονέμεται είναι αυτός του Διδάκτορα Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Σχολής Επιστημών Τροφίμων, Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.