Χρηματοδοτούμενα Έργα

1.Βιώσιμη αξιοποίηση των υπολειμμάτων απόσταξης αρωματικών φυτών και ανθέων για την παρασκευή προϊόντων αλλαντικών

Ακρωνύμιο: RoseHam

Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στα πλαίσια του «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Β’ κύκλος.

Κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-02569

Συντονιστής φορέας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Έναρξη έργου: Οκτωβριος 2021

Λήξη έργου: 11/2023

Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθ. Μαρία Γιαννακούρου

Εταίροι:

 1. DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 2. Αφοι Κασσάκη (Παραγωγή αλλαντικών με βάση το χοιρινό κρέας και λιγότερο με βοδινό και κρέας πουλερικών)
 3. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Συνοπτική παρουσίαση έργου: Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη βελτιστοποίηση της παραλαβής πολύτιμων ουσιών από παραπροϊόντα της βιομηχανίας παρασκευής αιθέριων ελαίων από αρωματικά φυτά όπως τα ρόδα, η ρίγανη, η λεβάντα και άλλα φυτά της πλούσιας Ελληνικής γης, η αξιολόγηση των παραπροϊόντων ως προς τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες, τη βιολογική δράση και τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά και η χρήση τους για την παρασκευή καινοτομικού τροφίμου, με βελτιωμένα λειτουργικά και θρεπτικά χαρακτηριστικά. Ο απώτερος σκοπός επομένως δεν είναι μόνο η πληρέστερη εκμετάλλευση των παραπροϊόντων (τα οποία στην τρέχουσα βιομηχανική πρακτική απλώς απορρίπτονται επιβαρύνοντας το περιβάλλον), αλλά και η άμεση αξιοποίηση τους μέσω σύνδεσης και εφαρμογής τους στη βιομηχανία τροφίμων, για την αντιμετώπιση ενός υπαρκτού και σημαντικού προβλήματος μιας κατηγορίας προϊόντων, όπως τα αλλαντικά. Πιο συγκεκριμένα, τελικός στόχος είναι η αξιολόγηση της επίδρασης των δραστικών ενώσεων  των εκχυλισμάτων των παραπροϊόντων παραγωγής αιθέριων ελαίων στις ιδιότητες των κρεατοσκευασμάτων (χρώμα, μικροβιακό φορτίο, χρόνος συντήρησης).

 

2.Ευφυής Context-aware Εφαρμογή με σκοπό την Εναρμόνιση των Ατομικών Διατροφικών Επιλογών με τη Μεσογειακή Διατροφή στην Ελλάδα μέσω Τεχνικών Ενισχυτικής Μάθησης

Ακρωνύμιο: MedDietAgent

Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στα πλαίσια του «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Β’ κύκλος

Κωδικός έργου: 3185

Συντονιστής φορέας: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Έναρξη έργου: Ιούλιος 2021

Λήξη έργου: 9/2023

Επιστημονική Υπεύθυνη (για το ΠΑΔΑ): Καθ. Μαρία Γιαννακούρου

Εταίροι:

 1. Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 2. DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 3. Apart (εταιρεία πληροφορικής)

Συνοπτική παρουσίαση του έργου: Η ανθυγιεινή δίαιτα σε συνδυασμό με τη μειωμένη φυσική δραστηριότητα έχουν επιτελέσει στην αύξηση της συχνότητας των σχετιζόμενων με τη διατροφή μη-μεταδιδόμενων χρόνιων νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων της καρδιαγγειακής νόσου, του διαβήτη τύπου 2, της υπέρτασης και της παχυσαρκίας.  Οι Διατροφικές Οδηγίες για τους Αμερικάνους επικεντρώνονται στην υιοθέτηση προσαρμόσιμων διατροφικών προτύπων, τα μεμονωμένα συστατικά των οποίων (διατροφικά συστατικά, ομάδες τροφίμων) συνεργούν στην προαγωγή της υγείας.  Στην Ευρώπη, επισημαίνεται η παροχή οδηγιών βασιζόμενων σε τρόφιμα (food-based), αντί των συνιστώμενων ποσοτήτων διατροφικών συστατικών, οι οποίες να είναι προσαρμόσιμες στις ανάγκες κάθε χώρας (βάσει της διαθεσιμότητας και της πολιτισμικής αποδοχής των τροφίμων) .  Σε αυτή την κατεύθυνση, οι εθνικές διατροφικές συστάσεις οργανώνονται ανά ομάδα τροφίμων στο πλαίσιο της παραδοσιακής Μεσογειακής δίαιτας .  Η Μεσογειακή διατροφή εγγράφηκε στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας το 2013, και στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO.

Πρόσφατες επισκοπήσεις της βιβλιογραφίας σε έξυπνες εφαρμογές λογισμικού με σκοπό τη βελτίωση της διατροφής επισημαίνουν την ύπαρξη ευρείας ποικιλίας λειτουργικών χαρακτηριστικών, με την παρουσίαση της διατροφικής σύνθεσης των τροφίμων και την παροχή εκπαιδευτικού υλικού να αποτελούν τα βασικά συστατικά αυτών. Επιπρόσθετα, τονίζεται η σημαντικότητα (i) της συνέργειας μεταξύ των εξειδικευμένων επαγγελματιών και των προγραμματιστών εφαρμογών για την ενσωμάτωση τεκμηριωμένου περιεχομένου στη λειτουργικότητας της εφαρμογής, (ii) της εφαρμογής μίας θεωρητικής στρατηγικής προσέγγισης κατά τη σχεδίαση της εφαρμογής με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής και της αφοσίωσης του χρήστη.  Ταυτόχρονα, υποστηρίζεται η χρήση ευφυών καθοδηγούμενων από τα δεδομένα τεχνικών (μηχανική μάθηση, ενισχυτική μάθηση, υπολογιστική όραση) για την παροχή εξατομικευμένων προσεγγίσεων .

Το MedDietAgent αποτελεί ένα ενήμερου περιεχομένου (context-aware) σύστημα κινητού υπολογισμού με κύριο αντικείμενο την εναρμόνιση των διατροφικών επιλογών του χρήστη με τις εθνικές διατροφικές συστάσεις και, ειδικότερα, διατροφικά πρότυπα τα οποία συνάδουν με την Ελληνική γαστρονομική κουλτούρα, με έμφαση στη Μεσογειακή δίαιτα.  Μέσω ευφυών τεχνικών μηχανικής μάθησης και ενισχυτικής μάθησης, το MedDietAgent θα συμβάλλει στην επίτευξη του βασικού επιπέδου διατροφικής συμμόρφωσης, δηλ. στην υιοθέτηση ενός υγιεινού διατροφικού προτύπου, επιλέγοντας μία ποικιλία από θρεπτικά πυκνά τρόφιμα από όλες τις ομάδες τροφίμων στις συνιστώμενες ποσότητες και, παράλληλα, περιορίζοντας την πρόσληψη πρόσθετων σακχάρων, κορεσμένων και trans λιπαρών και αλατιού, με σκοπό τη διατήρηση του φυσιολογικού βάρους και τη συστηματική κάλυψη των διατροφικών αναγκών.  Η λειτουργικότητα του MedDietAgent θα προσαρμόζεται στις προσωπικές προτιμήσεις του ατόμου και σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές του επιλογές και αποφάσεις (στο σπίτι, στο περιβάλλον εργασίας, στο εστιατόριο, στις διακοπές).  Το MedDietAgent απευθύνεται σε υγιείς ενήλικες με δυνατότητα χρήσης από χρόνιους ασθενείς λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον ιατρικές παραμέτρους (π.χ. αρτηριακή πίεση, γλυκόζη αίματος).

3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη συμπληρώματος διατροφής για την οστεοπόρωση μέσω μηχανισμών του εντερικού μικροβιώματος. Μελέτη της αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας στο καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής.

Ακρωνύμιο: OSTEOME

Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στα πλαίσια του «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Β’ κύκλος.

Κωδικός Έργου: 03847

Συντονιστής φορέας: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Έναρξη έργου: Αύγουστος 2020

Λήξη έργου: 12/2023

Συντονιστής & Επιστημονικός Υπεύθυνος (για το ΕΙΕ): Αν. Καθ. Παναγιώτης Ζουμπουλάκης

Εταίροι:

 1. Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
 2. Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδριστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 3. Σύλλογος Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα»
 4. Life NLB
 5. Cloudpharm IKE

Συνοπτική παρουσίαση του έργου: Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι το εντερικό μικροβίωμα ρυθμίζει το μεταβολισμό των οστών μέσω της απορρόφησης του ασβεστίου και των άλλων μεταλλικών ιχνοστοιχείων. Επίσης, μελέτες δείχνουν ότι η

ρύθμιση του εντέρου και του μικροβιώματός του μπορεί να επηρεάσει την οστική πυκνότητα και την αντοχή σε μια ποικιλία ζωικών μοντέλων και τον άνθρωπο. Παράλληλα, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τις αλληλεπιδράσεις πολυφαινολών – εντερικού μικροβιόκοσμου και ιδιαίτερα των φλαβονοειδών και συγκεκριμένα των κατεχινών. Μάλιστα έχει παρατηρηθεί πως μέσω του μικροβιώματος μετατρέπονται σε

βιοδραστικές ενώσεις, ενώ και οι ίδιες οι πολυφαινόλες μπορούν να τροποποιήσουν τη σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος. Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμου συμπληρώματος διατροφής για την οστεοπόρωση ενεργοποιώντας μηχανισμούς του εντερικού μικροβιώματος. Παράλληλα θα διερευνηθούν συνοδοί βιοδείκτες αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας. Η επιλογή των φλαβονοειδών για το συμπλήρωμα διατροφής θα πραγματοποιηθεί μέσω in vitro και in silico πειραμάτων λαμβάνοντας υπ’ όψη την επίδρασή τους στα μονοπάτια ρύθμισης των οστεοκλαστών και οστεοβλαστών. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας του νέου συμπληρώματος θα πραγματοποιηθεί μέσω τυχαιοποιημένης κλινικής παρέμβασης. Το προτεινόμενο έργο

προκύπτει από τη συνεργασία τριών άκρως συμπληρωματικών ερευνητικών φορέων και δύο επιχειρήσεων. Το νέο συμπλήρωμα διατροφής θα ανανεώσει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της LIFE NLB, εστιάζοντας στην πλούσια δυναμική του εντερικού μικροβιώματος και θα δώσει στη σύμπραξη των δύο εταιρειών τη δυνατότητα περεταίρω ανάπτυξης στοχευμένων συμπληρωμάτων με καινοτόμες προσεγγίσεις.