Δ' Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
4011-4012 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ ΜΕ 6 7 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
4021-4022 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΜΕ 5 7 ΛΟΥΓΚΟΒΟΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
4031 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΜΕ 3 4 ΛΑΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
4041 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕΥ 3 4 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
4051-4052 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ 7 8 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Προαιρετικά
4061 ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΓΥ 2 3