ΚΟΝΤΕΛΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Έχει Πτυχίο Γεωπονίας από το Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Γεωργικών Βιομηχανιών – Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης είναι Διδάκτορας του ιδίου Πανεπιστημίου. Είναι Επιστημονικός και Εργαστηριακός Συνεργάτης του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΠΑΔΑ από το 2001 και Ακαδημαϊκός Υπότροφος από το 2019 στο ίδιο Ίδρυμα. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο αντικείμενα που άπτονται της Μικροβιολογίας (Γενική Μικροβιολογία, Μικροβιολογία Τροφίμων, Μικροβιολογία Οίνου) καθώς και της Επιστήμης και Τεχνολογίας Γάλακτος. Επίσης έχει διδακτική εμπειρία σε αρκετά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε Ερευνητικά Προγράμματα με ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται της Τεχνολογίας Τροφίμων. Έχει δημοσιευμένο επιστημονικό έργο σε Διεθνή περιοδικά με κριτές του SCI, καθώς και σε Διεθνή Συνέδρια. Έχει συμμετοχή στη συγγραφή κεφαλαίων σε βιβλία επιστημονικών εκδοτικών οίκων του εξωτερικού καθώς και στη συγγραφή βιβλίου σε Ελληνικό εκδοτικό οίκο με τίτλο «Μικροβιολογία Τροφίμων». Μέχρι το 2012 είχε επαγγελματική εμπειρία στο εξωτερικό καθώς και ως εξωτερικός Επιστημονικός συνεργάτης ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας και Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων. Από το 2012 ανήκει στο προσωπικό του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων – ΕΦΕΤ διευρύνοντας έτσι την εμπειρία του σε θέματα Νομοθεσίας τροφίμων και εφαρμογής αυτής.