Α' Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
1011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΓΥ 4 7  
1021 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΓΥ 2 3 ΖΑΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
1031-1033 ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΓΥ 6 9 ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
1041 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΓΥ 3 4 ΜΠΑΤΡΙΝΟΥ ΑΝΘΙΜΙΑ
1051 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΥ 2 3 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΟΝΤΕΛΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
1061-1062 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΓΥ 3 4 ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ