ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κωδικός Μαθήματος:

1011

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

7

Καθηγητές Μαθήματος

ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ