ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί μέσο απόκτησης εμπειρίας και ειδικότερα συμβάλλει: 

  • Στην ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης του ασκούμενου. 
  • Στην εξοικείωση με τη βιομηχανική και επιχειρηματική πραγματικότητα  
  • Στην ανάδειξη των δεξιοτήτων του και στην διεύρυνση των ενδιαφερόντων του 
  • Στην εμπέδωση και εφαρμογή θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων 
  • Στην απόκτηση γνώσεων με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς 
  • Στη δημιουργία μόνιμων δεσμών μεταξύ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και της Βιομηχανίας Τροφίμων

 

Στο νέο πρόγραμμα σπουδών, η πρακτική άσκηση είναι ενταγμένη ως προαιρετικό μάθημα στο Ζ Εξάμηνο, έχει διάρκεια οχτώ (8) εβδομάδων και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Αντιστοιχεί σε 15 ECTS.  

Για περισσότερες πληροφορίες και για ενημερώσεις σχετικά με την Πρακτική του Τμήματος και του Ιδρύματος μπορείτε να εισέλθετε στους παρακάτω συνδέσμους:

  1. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=1233
  2. Πρακτική άσκηση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:  http://praktiki.uniwa.gr/