Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
1011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΓΥ 4 7  
1021 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΓΥ 2 3 ΖΑΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
1031-1033 ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΓΥ 6 9 ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
1041 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΓΥ 3 4 ΜΠΑΤΡΙΝΟΥ ΑΝΘΙΜΙΑ
1051 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΥ 2 3 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΟΝΤΕΛΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
1061-1062 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΓΥ 3 4 ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Β' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
2011-2012 ΦΥΣΙΚΗ ΜΓΥ 6 8 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2021-2023 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕΥ 7 9 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2031-2033 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕΥ 6 8 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2041 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΓΥ 3 5  

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
4011-4012 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ ΜΕ 6 7 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
4021-4022 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΜΕ 5 7 ΛΟΥΓΚΟΒΟΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
4031 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΜΕ 3 4 ΛΑΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
4041 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕΥ 3 4 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
4051-4052 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ 7 8 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Προαιρετικά
4061 ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΓΥ 2 3