Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Β' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
2011-2012 ΦΥΣΙΚΗ ΜΓΥ 6 8 ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2021-2023 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕΥ 7 9 ΚΡΙΤΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
2031-2033 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕΥ 6 8 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΡΙΤΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2041 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΓΥ 3 5  
H' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
8011-8012 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕ 5 7 ΤΣΑΚΑΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
8021-8022 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ 5 7 ΛΑΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΓΩΓΟΥ ΕΛΕΝΗ
8031-8035 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙV ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ Β ΜΕ 2 3  
8031-8036 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙΙ (ΑΠΟ ΟΜΑΔΑΒ) ΜΕ 2 3  
8041 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ 9 10