ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

5021

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

ΧΟΥΧΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τη δομή και τις ιδιότητες δευτερευόντων συστατικών των τροφίμων
 • Περιγράφει τη λειτουργία ενζύμων και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δραστικότητά τους στα τρόφιμα
 • Ρυθμίζει – ελέγχει τη δράση ενδογενών ενζύμων κατά τη συντήρηση και επεξεργασία των τροφίμων
 • Κατανοεί τη χρήση προσθέτων στα τρόφιμα και το ρόλο βιταμινών και ανόργανων συστατικών στη διατροφή και τη φυσιολογία
 • Κατανοεί τις βιοχημικές διεργασίες κατά τη μετατροπή του μυϊκού ιστού σε κρέας
 • Γνωρίζει τις συνθήκες ελέγχου μετασυλλεκτικών μεταβολών φρούτων και λαχανικών
 • Κατανοεί τα αίτια και τους παράγοντες μόλυνσης των τροφίμων

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της κριτικής, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιγραφή: Δευτερεύοντα συστατικά των τροφίμων. Ένζυμα, βιταμίνες, ανόργανα συστατικά, γευστικές και αρωματικές ενώσεις, φυσικές χρωστικές, πρόσθετες ύλες τροφίμων, βιοδραστικές ενώσεις. Δομή, ιδιότητες, αντιδράσεις, μεταβολές κατά τη συντήρηση και επεξεργασία τροφίμων. Μεταθανάτια φυσιολογία βρώσιμων ζωικών ιστών. Μετασυλλεκτική φυσιολογία βρώσιμων φυτικών ιστών.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Σφλώμος, Κ. (2017). Χημεία Τροφίμων: Θεωρία και Ασκήσεις. Κορωπί: Εκδόσεις ΝΟΤΑ.
 2. Belitz, H.D., Grosch, W. & Schieberle, P. (2006). Χημεία Τροφίμων, 3η Έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.
 3. Κουσίσης, Σ. (2013). Εργαστηριακή Βιοχημεία. Αθήνα.
 4. Damodaran, S. & Parkin, K.L. (2017). Fennema’s Food Chemistry, fifth edition. Boca Raton: CRC Press.
 5. Whitaker, J. (1994). Principles of Enzymology for the Food Sciences, 2nd edition. New York: Marcel Dekker.
 6. Tucker, G.A. & Woods, L.F.J. (1991). Enzymes in Food Processing, 2nd edition. Glasgow: Blackie Academic & Professional.
 7. Eskin, N.A. & Shahidi, F. (2012). Biochemistry of Foods, 3rd edition. Academic Press.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Food Chemistry
 2. Journal of Agricultural and Food Chemistry
 3. Journal of Food Science
 4. Food Control
 5. Critical Reviews in Food Science and Nutrition
 6. International Journal of Food Science and Technology
 7. Food Research International
 8. LWT – Food Science and Technology
 9. European Food Research and Technology
 10. Food and Chemical Toxicology
 11. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety