Σεμινάρια – Εκδηλώσεις

...
Περισσότερα

Αξιότιμοι κ. συνάδελφοι- Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, 

 

Σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή διάλεξη του κου Παναγιώτη Ηγουμενίδη, Ακαδημαϊκού Υποτρόφου (PhD) του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, με θέμα: 

 

«Μελέτη φαινομένων ρόφησης-εκρόφησης συστατικών κατά τον εμπλουτισμό ρυζιού με αντιοξειδωτικά από χαρακτηριστικά βότανα της Ελληνικής χλωρίδας.

...
Περισσότερα

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (Ε. ΚΡΙΤΣΗ) 6/12/2021

https://uniwagr.sharepoint.com/:v:/s/msteams_5564cc/ESTXSBKh2mpEswi_O5QxYygBe_7oLt1EKVdxkbi7tAxjEQ?e=28FVd5

CV Κρίτση Ευτυχία

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ SPME-GC-MS ΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΟΙΚΙΛΙΏΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (Π.ΡΕΒΕΛΟΥ) 22/3/2022

https://uniwagr.sharepoint.com/:v:/s/msteams_5564cc/ERvMlHnT4nJHkupH81uh9r0Bv2IRWl9RzAbVk05eO9lXOw?e=AUOA1e

CV Ρεβέλου

 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ (Κ.ΤΣΙΑΝΤΑΣ, 29/3/2022)

https://uniwagr.sharepoint.com/:v:/s/msteams_5564cc/ESOlfzavzVVEq37afxqICPsBSYl7BxINODj7Ncb76nKL7Q?e=wK3dBD

CV Τσιάντας

  ...

Περισσότερα