ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΜΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2021 2022 ΦΕΚ 3387. 10 08 2018 Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών ΦΕΚ 2988. 08 07 2021 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (1) Υπ. Δήλωση για απαλλαγή από Τέλη Φοίτησης...

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2020 2021 ΦΕΚ 2726 2020 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Υπουργική Απόφαση Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών...

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Υπ. Δήλωση για απαλλαγή από Τέλη Φοίτησης ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤ ΔΙΠΛΩΜ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ...