ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Πρόεδρος Τμήματος: Ζουμπουλάκης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος: Χούχουλα Δήμητρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων συστάθηκαν 2 τομείς ως εξής:

1)Τομέας Χημείας, Επεξεργασίας και Ασφάλειας Τροφίμων

2)Τομέας Προωθημένων Τεχνολογιών