ΧΟΥΧΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια (Αντιπρόεδρος Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων)