Ερευνητικές Κατευθύνσεις

Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του Τμήματος εστιάζονται στα ακόλουθα πεδία. Δίνεται έμφαση σε έργα με διεπιστημονική προσέγγιση στα οποία συμμετέχουν και συνεργαζόμενοι ερευνητές από άλλα Τμήματα του Πα.Δ.Α., Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

1. Παραλαβή, ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός βιοδραστικών συστατικών (υδατοδιαλυτών και λιποδιαλυτών) με χρωματογραφικές, φασματοσκοπικές και φασματομετρικές μεθόδους από υποστρώματα τροφίμων ή αποβλήτων βιομηχανιών τροφίμων φυτικής και ζωϊκής προέλευσης.
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
 • Tsiaka, et al., (2020), Molecules, DOI:10.3390/molecules25112702
 • Strati, et al., (2018). Foods, 7(10), 162. DOI: 10.3390/foods7100162
 • Tsiaka, et al., (2018) Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 1096, pp. 160-171, DOI: 10.1016/j.jchromb.2018.08.010.
 • Tsakali et al., (2019). Journal of Dairy Research, 86(2), pp 238-241 DOI: 10.1017/S0022029919000189
 • Tsiantas, et al., (2021) Molecules, 26, 7, 1832, DOI: 10.3390/molecules26071832

 

Συνεργαζόμενοι ερευνητές
 • Ειρήνη Παντερή (Τμήμα Φαρμακευτικής -ΕΚΠΑ)
 • Ν. Καλογερόπουλος (Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφής – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)
 • Α. Καλοκαιρινός, Χ. Προεστός (Τμήμα Χημείας – ΕΚΠΑ)
 • Γ. Ζερβάκης (Τμήμα Φυτικής Παραγωγής – ΓΠΑ)
 • Jan Van Impe (Department of Chemical Engineering, KU Leuven, Gent, Belgium)
2. Μέτρηση αντιοξειδωτικής και αντιμικροβιακής δράσης εκχυλισμάτων ή/και απομονωμένων φυσικών βιοδραστικών συστατικών με in vitro μεθόδους. Εφαρμογή τους σε υποστρώματα τροφίμων (π.χ. κρεατοσκευάσματα, έλαια, φιλέτα ψαριών). Έλεγχος σταθερότητας και διατηρησιμότητας με πειράματα επιταχυνόμενης φθοράς.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Giannakourou et al., (2020). Aquaculture and Fisheries. DOI:10.1016/j.aaf.2020.10.003
 • Giannakourou, et al., (2021). Molecules, 26(9), 2727. DOI: 10.3390/molecules26092727

 

Συνεργαζόμενοι ερευνητές

 • Σ. Κοντελές (Ακαδημαικός Υπότροφος)
 • Φ. Τσιρώνη (Τμήμα Επιστήμης Τροφ. Διατρ. Ανθρ. – ΓΠΑ)
3. Ανίχνευση (δυνητικά) επιβλαβών συστατικών τροφίμων και ποτών (αλλεργιογόνα, μυκοτοξίνες, γενετικά τροποποιημένα).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Batrinou, et al., (2020). Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 12(1), 40-49. DOI: 10.15586/QAS2019.654.
 • Spanea, et al., (2020). Journal of Food Research, 9(2). DOI: :10.5539/jfr.v9n2p1

 

Συνεργαζόμενοι ερευνητές

 • Σ. Κοντελές (Ακαδημαικός Υπότροφος)
 • Φ. Τσιρώνη (Τμήμα Επιστήμης Τροφ. Διατρ. Ανθρ. – ΓΠΑ)
 • Jan Van Impe (Department of Chemical Engineering, KU Leuven, Gent, Belgium)

 

4. Διάκριση φυτικών/ζωικών τροφίμων με βάση την ποικιλία ή το γένος, τη γεωγραφική προέλευση και άλλους παράγοντες σχετικούς με την ποιότητα του τροφίμου και την αυθεντικότητά του.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Sinanoglou, et al., (2019) Foods, 8 (12), DOI: 10.3390/foods8120630
 • Kavga, et al., (2019) Journal of the Science of Food and Agriculture, 99 (2), pp. 781-789. DOI: 10.1002/jsfa.9246
 • Sinanoglou, et al., (2018). Antioxidants, 7(10), 139. DOI: 10.3390/antiox7100139
 • Sinanoglou et al., (2018). Foods, 7(9), 152. DOI: 10.3390/foods7090152.
 • Tsakali et al., (2019). Journal of Food Research, 8(4),pp 52-57. DOI:10.5539/jfr.v8n4p52

 

Συνεργαζόμενοι ερευνητές

 • Π. Κουτσούλη (Τμήμα Επιστήμης Ζωικής παραγωγής – ΓΠΑ)
 • Α. Καυγά (Τμήμα Γεωπονίας – Πανεπιστήμιο Πατρών)
 • Μ. Ζερβού (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
 • Ν. Καλογερόπουλος (Τμήμα Διαιτολογίας Διατροφής – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)
 • Jan Van Impe (Department of Chemical Engineering, KU Leuven, Gent, Belgium)
5. Βελτιστοποίηση συνθηκών ζυμώσεων από μικροβιακά στελέχη που δρουν ανταγωνιστικά σε παθογόνους μικροοργανισμούς και συμβάλλουν στη βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών.
6. Μελέτη της επίδρασης διατροφικών και βιοδραστικών συστατικών στον εντερικό μικροβιόκοσμο. Εύρεση βιοδεικτών και συσχέτιση καταστάσεων συμβίωσης /δυσβίωσης.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Amerikanou et al., (2021) Biomedicine and Pharmacotherapy, 138, 111535, DOI: 10.1016/j.biopha.2021.111535

 

Συνεργαζόμενοι ερευνητές

 • Ν. Ιακωβίδου (Αρεταίειο Νοσοκομείο – ΕΚΠΑ)
 • Θ. Κατσίλα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
 • Σ. Κοντελές (Ακαδημαικός Υπότροφος)
 • Δ. Κάβουρας (Μηχ. Βιοιατρικής ΠαΔΑ)
 • Α. Καλιώρα (Διαιτολογίας, ΧΠ)
7. Μελέτη μεταβολικού προφίλ βιολογικών υποστρωμάτων και συσχέτιση με διατροφικούς παράγοντες.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Moros, et al., (2021), Scientific Reports, 11, 1, 7824, DOI: 10.1038/s41598-021-87323-7.
 • Fotiou, et al., (2018), Scientific Reports, 8, 1, 4076, DOI: 10.1038/s41598-018-22230-y
 • Sinanoglou, et al., (2017), PLoS One, 12(4), e0175817, DOI: 10.1371/journal.pone.0175817

 

Συνεργαζόμενοι ερευνητές

 • Θ. Μπούτσικου (Αρεταίειο Νοσοκομείο – Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ)
 • Ν. Ιακωβίδου (Αρεταίειο Νοσοκομείο – Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ)
 • Θ. Κατσίλα (ΕΙΕ)
 • Δ. Κάβουρας (Τμήμα Μηχανικών Βιοιατρικής – ΠαΔΑ)
8. Ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Giannakourou, et al., (2019) Analytical Letters, 52 (17), pp. 2677-2691.DOI: 10.1080/00032719.2019.1589476
 • Konteles, et al., (2021). Analytical Letters, 1-12. DOI:1080/00032719.2021.2011897
 • Strati, et al., (2021). Current Research in Food Science, 4, 937-945. DOI: /10.1016/j.crfs.2021.11.017

 

Συνεργαζόμενοι ερευνητές

 • Χ. Προεστός (Χημείας – ΕΚΠΑ)
 • Π. Ταταρίδης (Τμήμα Επ. Οίνου Αμπέλου & ποτών – ΠαΔΑ)
 • Α. Καλιώρα (Τμήμα Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)
9. Σχεδιασμός διεργασιών για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Giannakourou, et al., (2020). Foods, 9(10), 1393. DOI: 10.3390/foods9101393
 • Lazou, et al., (2020). Journal of Food Processing and Preservation, 44(10), e14755. DOI: 10.1111/jfpp.14755

 

Συνεργαζόμενοι ερευνητές

 • Β. Καραθάνος (Διαιτολογίας – ΧΠ)
 • Μ. Κροκίδα (Χημ. Μηχ. – ΕΜΠ)