ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το σημερινό Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει προέλθει ως μετεξέλιξη απο το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας το οποίο έχει προέλθει από την Ανώτερη Σχολή Τεχνολόγων Τροφίμων (Α.Σ.Τε.Τ), η οποία ιδρύθηκε το 1974 στα Κ.Α.Τ.Ε. (Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης) και περιελάμβανε ένα μόνο Τμήμα, το Τμήμα Φυτικών Προϊόντων. Το 1977 τα Κ.Α.Τ.Ε. μετονομάστηκαν σε Κ.Α.Τ.Ε.Ε. (Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής &Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), τα οποία καταργήθηκαν το 1983 και στη θέση τους ιδρύθηκαν τα Τ.Ε.Ι. (Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). Η Α.Σ.Τε.Τ. μετονομάστηκε σε Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων, περιλαμβάνοντας πλέον δύο Τμήματα: Τμήμα Φυτικών Προϊόντων και Τμήμα Ζωικών
Προϊόντων. Το 1985 τα δύο Τμήματα συγχωνεύθηκαν και απετέλεσαν ενιαίο Τμήμα με την ονομασία Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, η δε Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων μετονομάσθηκε σε Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής,περιλαμβάνοντας και το Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών.
Ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών στο τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων καθορίζεται με σχετική υπουργική απόφαση ανά ακαδημαϊκό έτος, ενώ επίσης 10% των εισακτέων μπορεί να είναι πτυχιούχοι άλλων σχολών που εισάγονται με κατατακτήριες εξετάσεις.
Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων διαθέτει 20 μόνιμους καθηγητές καθώς και εργαστηριακούς και επιστημονικούς συνεργάτες. Στόχος του είναι η παροχή υψηλού επιπέδου διδακτικού και ερευνητικού έργου, η συνεχής αναβάθμιση των σπουδών και η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του.