ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Πρόεδρος Τμήματος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

pzoump@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5522, 210 538 5505

Σύντομο Βιογραφικό

O Παναγιώτης Ζουμπουλάκης (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9348-6078) είναι Χημικός με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και διδακτορικό στη Χημεία. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο Εργαστήριο Χημείας, Ανάλυσης & Σχεδιασμού Διεργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων. Από το 2008 έως το 2020 ήταν ερευνητής (Δ, Γ, Β βαθμίδας) στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και από το 2015 είναι επισκέπτης καθηγητής στο τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από το 2006 έως το 2017 ήταν εργαστηριακός συνεργάτης στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας. Η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζεται στο χώρο των τροφίμων και της υγείας με κύρια αντικείμενα την εφαρμογή ολιστικών και στοχευμένων αναλυτικών προσεγγίσεων και εργαλείων υπολογιστικής χημείας για τη μελέτη βιομορίων, εύρεση βιοδεικτών και σχεδιασμό νέων εξειδικευμένων προϊόντων διατροφής. Ο Δρ. Ζουμπουλάκης έχει συμμετάσχει ως συντονιστής, επιστημονικός υπεύθυνος ή μέλος ερευνητικής ομάδας σε 26 ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα Το συγγραφικό του έργο συνοψίζεται σε 110 πρωτότυπες δημοσιεύσεις και άρθρα ανασκόπησης σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, περισσότερες από 120 δημοσιεύσεις σε πρακτικά Διεθνών και Ελληνικών συνεδρίων καθώς και 2 Βιβλία και Εκπαιδευτικές σημειώσεις. Ο κ. Ζουμπουλάκης έχει εμπειρία σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και έχει διατελέσει μέλος επιτροπών αξιολόγησης σε διαγωνισμούς επιχειρηματικών σχεδίων για νεοφυείς επιχειρήσεις. Από το 2015 είναι υπεύθυνος της διασύνδεσης του ΔΠΜΣ “Βιοεπιχειρείν” με επιχειρήσεις στο χώρο της βιοτεχνολογίας και από το 2017 είναι Γενικός Γραμματέας του Επιστημονικού Τμήματος Τροφίμων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ Ζουμπουλάκη και στον σύνδεσμο Teams