ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Πρόεδρος Τμήματος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

pzoump@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5505

Σύντομο Βιογραφικό

O Παναγιώτης Ζουμπουλάκης είναι Χημικός (1999) με διδακτορικό στη Χημεία από το Πανεπιστήμιο Πατρών (2004) και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2007). Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος (2021) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και Διευθυντής του Εργαστηρίου Χημείας, Ανάλυσης & Σχεδιασμού Διεργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων. Από το 2008 έως το 2020 ήταν ερευνητής (με διαδοχικές εξελίξεις από Δ σε Β βαθμίδας) στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και από το 2015 είναι επισκέπτης καθηγητής στο τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το 2018-2019 εργάστηκε στην φαρμακευτική εταιρεία Qualia Pharma AE ως υπεύθυνος στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (σύμβαση κινητικότητας ν.4310). Από το 2006 έως το 2017 ήταν εργαστηριακός συνεργάτης στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας.

Η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζεται στο χώρο της υγείας και των τροφίμων με κύρια αντικείμενα την εφαρμογή (βιο)αναλυτικών προσεγγίσεων και εργαλείων υπολογιστικής χημείας για τη μελέτη βιομορίων – βιοδεικτών και σχεδιασμό νέων εξειδικευμένων προϊόντων διατροφής. Ο Δρ. Ζουμπουλάκης έχει συμμετάσχει ως συντονιστής, επιστημονικός υπεύθυνος ή μέλος ερευνητικής ομάδας σε 26 ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα Το συγγραφικό του έργο συνοψίζεται σε 127 πρωτότυπες δημοσιεύσεις και άρθρα ανασκόπησης σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, περισσότερες από 120 δημοσιεύσεις σε πρακτικά Διεθνών και Ελληνικών συνεδρίων καθώς και 2 Βιβλία και Εκπαιδευτικές σημειώσεις.

Από το 2013 έως σήμερα έχει διατελέσει κριτής ερευνητικών προτάσεων για ευρωπαϊκές και εθνικές επιτροπές (European CommissionH2020 – MSCA INDIVIDUAL FELLOWSHIPS & FP7 – PEOPLE, ΕΛΙΔΕΚ, ΓΓΕΚ, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (RPF) της Κύπρου, The French Research Agency (ANR)). Ο κ. Ζουμπουλάκης έχει επαγγελματική εμπειρία σε θέματα νεοφυούς επιχειρηματικότητας και μεταφοράς καινοτομίας ενώ έχει διατελέσει μέλος επιτροπών αξιολόγησης σε διαγωνισμούς επιχειρηματικών σχεδίων για νεοφυείς επιχειρήσεις. Από το 2017 είναι Γενικός Γραμματέας του Επιστημονικού Τμήματος Τροφίμων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και από το 2021 μέλος της θεσμοθετημένης ομάδας εργασίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αντικείμενο την Ελληνική Διατροφή. Είναι έγγαμος με δύο παιδιά, έχει άριστη γνώση αγγλικών και καλή γνώση Ιταλικών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ Ζουμπουλάκη και στον σύνδεσμο Teams