ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΜΣ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΜΣ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2021 2022

ΦΕΚ 3387. 10 08 2018 Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών

ΦΕΚ 2988. 08 07 2021 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (1)

Υπ. Δήλωση για απαλλαγή από Τέλη Φοίτησης (1)