ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΜΣ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΜΣ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ (ΦΕΚ 4659 /ΤΒ/5-9-2022)

Υπουργική Απόφαση Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (1)

Υπ. Δήλωση για απαλλαγή από Τέλη Φοίτησης (1)