Συνέδρια – Ημερίδες

Η Επ.  Καθηγήτρια Ανδριάνα Λάζου συμμετείχε στην ημερίδα που διοργάνωσε η Πανελλήνια ´Ενωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων στα πλαίσια της έκθεσης Food Tech 2023, το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023. Η ημερίδα με τον γενικό τίτλο «Κουλτούρα ασφάλειας και καινοτομία, ως συστατικά στοιχεία στη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγή-συσκευασία τροφίμων και τη διατροφή», είχε τρία σκέλη ενώ η κα Λάζου τοποθετήθηκε στην ενότητα  «Ασφάλεια και καινοτομία στην παραγωγή τροφίμων»