ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:

6041

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

ΤΣΑΚΑΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • εφαρμόζουν τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9000 καθώς και τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management – TQM)
 • εφαρμόζουν τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων
 • εφαρμόζουν τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • εφαρμόζουν τον στατιστικό ποιοτικό έλεγχο στη βιομηχανία τροφίμων
 • εκτιμούν το κόστος της ποιότητας και της ασφάλειας στα τρόφιμα

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Ελεύθερη και δημιουργική σκέψη

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Βασικές αρχές διαχείρισης της ποιότητας,
 2. Συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO 9000,
 3. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management – TQM),
 4. Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Κανονισμός EMAS, το πρότυπο ISO 14001)
 5. Ορθή Βιομηχανική Πρακτική,
 6. Ορθή Υγιεινή Πρακτική,
 7. Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (Σύστημα HACCP, NTERNATIONAL FOOD STANDARD, Σύστημα HALAL, Σύστημα BRITISH RETAIL CONSORTIUM, KOSHER, FSSC 22000, SQF),
 8. Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2 – 2-1 & 2-2).
 9. Άλλα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Ξενόγλωσση

 1. Abuhav, I. (2016). ISO 9001:2015 A Complete Guide to Quality Management Systems, Taylors and Francis, Portland, USA.
 2. ISO 19011:2011. Guidelines for auditing management systems, International Organization for Standardization.
 3. Mortimore, S. and Wallace, C. (2001). HACCP, Oxford Blackwell Science, London, U.K.
 4. Walker, E., Pritchard, C. and Forsythe, S. (2003). Hazard Analysis Critical Control Point and Prerequisite Programme implementation in small and medium size food businesses, Food Control, 14, 169-174.
 5. Pierson, Μ. D. And Corlett, Jr. D.A. (1992). HACCP Principles and Applicαtions, published by Van Norstand Reinhold, New Υork.
 6. Microorganisms in Foods 7 (2002). International Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF), Kluwer.
 7. Sansawat, S. and Muliyil, V. (2011). Comparing Global Food Safety Initiative (GFSI) Recognised Standards.
 8. Total Quality Management (1994): The European Model for Self-Appraisal, European Foundation for Quality Management, Brussels.
 9. Earley, R. (1995). Guide to Quality management Systems for the Food industry, Blackie Academic & Professional, London.
 10. Gould, W. Α. (1992). Total Quality management for the Food /industries. CTI Publications INC., Baltimore, USA.
 11. British Retail Consortium (2015). Global Standard Food Safety. Issue 7. London, www.brcglobalstandards.com.
 12. Dimadama, Z. (2010). “Knowledge, innovation and sustainability: The implementation of voluntary environmental policies in Greece: The case of environmental management systems”, Journal of US-China Public Administration, 7 (7).
 13. Shah Syed Alam Nazura Mohamed Sayut (2011). Applying the theory of planned behavior in Halal food purchasing, International Journal of Commerce and Management, 21(1), 8-20.
 14. Wenk, M. (2005). The European Union’s Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), The Netherlands: Springer.
 15. Hubbart, M.R.(1996). Statistical Quality Control for the Food /industry, 2nd Edition, Chapman & Hall, London.
 16. Atkinson, P.E. (1990). Creating Culture Change: the key to successful total quality management, IFS, Bedford, UK.
 17. Blackburn, C. and McClure, P. (2002). Food borne Pathogens, Hazards, Risk Analysis and Control, C.H.I.P.S.
 18. Brown, M. and Stringer, M. (2002). Microbiological Risk Assessment in Food Processing, C.H.I.P.S.
 19. Gould, W.A. (1994). Current Good Manufacturing Practices (CGMP’s) / Food Plant Sanitation, CTI Publications Inc.

 

Ελληνική

 1. Τσάκνης, Ι. (2021). Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων και Ποτών, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-905-2, Θεσσαλονίκη.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Biondi, V. and Frey, M. (1995). “Participation in the EU Eco-Management and Audit Scheme: An Analysis of Small and Medium Sized Enterprises in Italy”, European Environment, 5, 128-133.
 2. Billy, T.J. (2002). HACCP – a work in progress, Food Control, 13, 359-362.
 3. Dimadama, Z. (2010). “Knowledge, innovation and sustainability: The implementation of voluntary environmental policies in Greece: The case of environmental management systems”, Journal of US-China Public Administration, 7 (7).
 4. Fulponi, L. (2006). Private voluntary standards in the food system: The perspective of major food retailers in OECD countries, Food policy, 31(1), 1-13.
 5. Henson, S. (2008). The role of public and private standards in regulating international food markets, Journal of International Agricultural Trade and Development, 4(1), 63-81.
 6. Iraldo, F., Testa, F. and Frey, M. (2009). Is an environmental management system able to influence environmental and competitive performance? The case of the eco-management and audit scheme (EMAS) in the European union, Journal of Cleaner Production, 17 (16), 1444-1452.
 7. Lagodimos, A., Chountalas, P. and Chatzi, K. (2006). The state of ISO 14001 certification in Greece, Journal of Cleaner Production, 15 (18), 1743-1754.
 8. Schothorst, M. Van (2002). Microbiological Risk Assessment of foods in international trade, Safety Science, 40, 359-382.
 9. Shah Syed Alam Nazura Mohamed Sayut (2011). Applying the theory of planned behavior in Halal food purchasing, International Journal of Commerce and Management, 21(1), 8-20.
 10. Stilo, A., Parisi, S., Delia, S., Anastasi, F., Bruno, G., and Laganà, P. (2008). [Food Security in Europe: comparison between the” Hygiene Package” and the British Retail Consortium (BRC) & International Food Standard (IFS) protocols], Annali di igiene: medicina preventiva e di comunita, 21(4), 387-401.