ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:

6041

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

ΤΣΑΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ