ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:

3061

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Σύνδεσμος στο eClass:

https://fst.uniwa.gr/course/nomothesia-trofimon/


Καθηγητές Μαθήματος

ΤΣΑΚΑΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός 

Το μάθημα έχει ως στόχο να εισαγάγει στους φοιτητές τις βασικές αρχές και τις πτυχές του Εθνικού και Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για τα τρόφιμα 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει: 

 • Να γνωρίζουν τη δομή και τους θεσμούς της ΕΕ και την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 
 • Να είναι εξοικειωμένοι με τους στόχους της νομοθεσίας, τη δομή και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. 
 • Να κατανοούν το πεδίου εφαρμογής των γενικών και ειδικών Κανονισμών για την υγιεινή των τροφίμων και τις εφαρμογές τους. 
 • Να είναι εξοικειωμένοι με τους Διεθνείς Κώδικες και τους ισχύοντες εθνικούς/ευρωπαϊκούς νόμους για τα τρόφιμα. 

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και τωναπαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της κριτικής, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στην Νομοθεσία Τροφίμων: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα και οι φορείς της 
 • Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τα τρόφιμα και η εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας  
 • Εθνικοί και Διεθνείς Κώδικες Τροφίμων 
 • Γενικοί και ειδικοί Κανονισμοί υγιεινής τροφίμων και επίσημων ελέγχων (178/2002, 852/2004. 853/2004, 1169/2011) 
 • Νομοθεσία σε βασικούς τομείς που σχετίζονται με τα τρόφιμα: Πρόσθετα, Ρυπαντές- Προσμείξεις, Κατάλοιπα, Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα, Βιοτεχνολογία 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 178/2002, 852/2003. 853/2003, 1169/2011, 1333/2008, 1334/2008, 1129/2011, 1881/2006, 470/2009, 1935/2004, 1829/2003, 1830/2003 
 • Codex Alimentarius FAO-WHO 
 • Ελληνικός Κώδικας Τροφίμων και Ποτών 
 • Bernd van der Meulen and Bart Wernaart (Eds). (2020( EU Food Law Handbook. Wageningen Academic Publishers 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 • EFSA Journal 
 • Food Policy 
 • European Food and Feed Law Review