ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:

7051

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Το μάθημα αποσκοπεί να ενημερώσει τους φοιτητές για τις σύγχρονες διατροφικές απόψεις που υπαγορεύουν το σχεδιασμό νέων προϊόντων,
 • τις τάσεις της βιομηχανίας τροφίμων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τις εφαρμογές τους.
 • Επίσης, επιχειρεί να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές αρχές και έννοιες σχετικά με την έρευνα και την ανάπτυξη νέων
  τροφίμων και μέσω περιπτώσεων μελέτης εξειδικευμένων προϊόντων (case studies) να τους εκπαιδεύσει ώστε να εφαρμόζουν τις στρατηγικές και τις διαδικασίες ανάπτυξης των νέων τροφίμων, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της βιομηχανίας και των καταναλωτών.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της κριτικής, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Αναγκαιότητα ανάπτυξης νέων τροφίμων-βασικές αρχές και έννοιες σχετικές με την έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
 • Στρατηγικές ανάπτυξης προϊόντων- διαδικασίες ανάπτυξης νέων προϊόντων
 • Νέα προϊόντα από συμβατικές πηγές πρωτεϊνών- τροφές προερχόμενες από νέες πηγές πρωτεϊνών- συνθετικά λίπη- υποκατάστατα λιπών- συνθετικοί υδατάνθρακες-νέες γλυκαντικές ύλες- χρήσεις ενζύμων κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων-γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα / νεοφανή τρόφιμα-λειτουργικά τρόφιμα-βιολογικά προϊόντα-φυτοχημικές ουσίες και τροφοφάρμακα
 • Λοιπές εφαρμογές νέων τεχνολογιών στον κλάδο των τροφίμων.

 

Αναλυτικότερα το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει:

 • Αναγκαιότητα και Διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων τροφίμων
 • Βασικές αρχές για την έρευνα ανάπτυξης νέων προϊόντων τροφίμων – στρατηγικές– δημιουργία ιδεών για νέα προϊόντα
 • Βιολειτουργικότητα συστατικών τροφίμων – βιολογικά προϊόντα
 • Καινοτομικά τρόφιμα – λειτουργικά τρόφιμα
 • Βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία τροφίμων
 • Σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας τροφίμων
 • Σύγχρονες τεχνολογίες συσκευασίας τροφίμων– χρόνος ζωής τροφίμου
 • Οργανοληπτική αξιολόγηση και προτιμήσεις καταναλωτών
 • Διατροφική επισήμανση – διατροφική ισχυρισμοί, νομοθεσία
 • Μελέτες περιπτώσεων (case studies)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη νέων προϊόντων και Επιχειρηματικών Σχεδίων
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68403328
  Έκδοση: 1/2017
  Συγγραφείς: Σφλώμος Κωνσταντίνος, Βαρζάκας Θεόδωρος
  ISBN: 978-618-83264-4-6
  Τύπος: Σύγγραμμα
  Διαθέτης (Εκδότης): ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ
 2. Brody AL and Lord JB (2000) Developing new food products for a changing marketplace. CRC Press
 3. Moskowitz HR, Saguy IS and Straus T. (2009). An integrated approach to new food product development, CRC Press, Boca Raton
 4. Ahmed J, Ramaswamy HS, Kasapis S and Boye JL (2010). Novel Food Processing Effects on Rheological and Functional Properties. CRC Press, Boca Raton