ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:

7051

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ