ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

sepapad@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5520

Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., κάτοχος M.S. in Food Engineering και M.S. in Food Science από το University of California, Davis. Απέκτησε Ph.D. in Chemical Engineering από το University of California, Berkeley. Εργάστηκε επί διετία ως Διευθυντής Παραγωγής στη ΒΙΑΜΥΛ, Βιομηχανία Αμύλου και Αμυλοσακχάρου Α.Ε., Θεσσαλονίκη και επί διετία ως Senior Research Scientist στο Harwell Laboratory, U.K.A.E.A. (United Kingdom Atomic Energy Authority) Technology, Oxfordshire, U.K. Από το 1993 ήταν Καθηγητής Συσκευασίας Τροφίμων στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Από τον Μάρτιο 2018 είναι Καθηγητής Συσκευασίας Τροφίμων στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχει πλούσιο ερευνητικό, συγγραφικό και διδακτικό έργο σε θέματα Συσκευασίας και Επεξεργασίας Τροφίμων.

CV ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ