ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

1041

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

ΜΠΑΤΡΙΝΟΥ ΑΝΘΙΜΙΑ