ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

1041

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

ΜΠΑΤΡΙΝΟΥ ΑΝΘΙΜΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζει την δομή και λειτουργία των βασικών βιομορίων των κυττάρων (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λιπίδια, νουκλεικά οξέα)
 • γνωρίζει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των διαφορετικών κυττάρων (βακτηριακό, μυκητιακό, ζωικό, φυτικό)
 • κατανοήσει τις βασικές αρχές κυτταρικού μεταβολισμού
 • ερμηνεύει τη γενετική, κληρονομικότητα και έκφραση γονιδίων
 • γνωρίζει τις βασικές τεχνικές της Βιοτεχνολογίας
 • γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά των ιών
 • ώστε να κατανοεί το περιεχόμενο σχετικών μαθημάτων στα επόμενα εξάμηνα

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της κριτικής, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αναλυτικότερα το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει:

 1. ENOTHTA 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 2. ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
 3. ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
 4. ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΚΥΤΤΑΡΟ
 5. ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
 6. ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
 7. ΕΝΟΤΗΤΑ 7:ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ
 8. ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ
 9. ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
 10. ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
 11. ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΑΠΌ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΙΝΗ
 12. ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΙΟΙ
 13. ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Αριθμός τόμου Ι, Έκδοση: 1η/2010, CAMPBELL N., REECE J., κ.ά ISBN: 978- 960-524-306-7, Εκδότης: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
 2. Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας, Alberts B.,Bray D.,Hopkin K.,Johnson A.,Lewis J.,Raff M.,Roberts K.,Walter P. Έκδοση: 3η έκδ./2015, ISBN: 9789963258277, Εκδότης: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD