ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρος Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vbartzis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5517

Διεύθυνση Γραφείου

K11.034

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-15:00

Ο Βασίλειος Μπάρτζης είναι πτυχιούχος Φυσικής (Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών, 1986) και Διδάκτωρ Κβαντικής Οπτικής (Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών, 1990).Έχει περισσότερα από 28 χρόνια διδακτικής εμπειρίας σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στην περιοχή της Φυσικής, της Φυσικοχημείας, της Μηχανικής Ρευστών, της Οπτικής και της Κβαντικής Οπτικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε: Κβαντική Οπτική, Αφαλάτωση, Καθαρισμός νερού, Ρευστομηχανική.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις:

V.Bartzis“Intensity Dependent, Two-Photon Jaynes-Cummings Model”Physica A
166 (1990), 347
V.Bartzis“Generalized Jaynes-Cummings Model with Atomic Motion”.Physica A
  180 (1992), 428
V.Bartzis“Off-Resonance Two-Mode Squeezed States”.Quantum Opt. 2 (1990), 97
N.Nayak and V. Bartzis“Quantum Electrodynamics of a Three-level and a Two-level
Rydberg Atom in a Bimodal Ideal Cavity”Phys. Rev. A 42 (1990), 2953
V.Bartzis and N. Nayak“Two-Photon Jaynes-Cummings Model”J. Opt. Soc, Am B 8
   (1991), 1779
V.Bartzis,I.E. Sarris “A theoretical model for salt ion drift due to electric field suitable to sea water desalination, Desalination 473,(2020),114163
V.Bartzis, I. Sarris,” Electric field distribution and diffuse layer thickness study due
      to salt ion movement in water desalination” Desalination 490,(2020),114549

V.Bartzis, N. Merlemis, M. Serris and G. Ninos
 “Generalized intensitydependent  multiphoton Jaynes – Cummings model” έγινε δεκτό για δημοσίευση στο Springer volume entitled “Aproximation and computation in Science and Engineering”

G.Ninos , V. Bartzis , N. Merlemis  , I. E. Sarris
“ Uncertainty quantification implementations in human hemodynamic flows”, Computer Methods and Programs in Biomedicine 203(2021),106021

V.Bartzis and I. E. Sarris
“ Time Evolution Study of the Electric Field Distribution and Charge Density Due to Ion Movement in SaltyWater”, Water 13(2021), 2185

V.Bartzis , G. Ninos and I.Sarris “Water Purification from Heavy Metals Due to Electric Field Ion Drift”, Water 14(2022), 2372

V.Bartzis , A. Batrinou , I.Sarris , S.Konteles , I. Strati and D.Houhoula, “Electric Field Induced Drift of Bacterial Protein Toxins of Foodborne Pathogens Staphylococcus aureus and Escherichia coli from Water”, Appl. Sci. 12(2022), 12739

 V.Bartzis , I. Strati, I. E. Sarris ,T.Tsiaka, A. Batrinou, S. Konteles and V. Sinanoglou “Application of Electric Field Force for the Accumulation of Anthocyanins from Winery Wastewater” Water, 15(2023), 2450

 

Links

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=HKP0S6UAAAAJ&hl=en

CV Μπάρτζη Βασίλειου