ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια (Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Τροφίμων)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vsina@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5553, 210 538 5523

Διεύθυνση Γραφείου

Κ11-006 και Κ11-007

Ώρες Γραφείου

Καθημερινή παρουσία εκτός των ωρών διδασκαλίας και διοικητικών υποχρεώσεων

Η κα Βασιλεία Σινάνογλου είναι Διδάκτωρ Χημικός από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο Εργαστήριο Χημείας, Ανάλυσης & Σχεδιασμού Διεργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων με γνωστικό αντικείμενο: «Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων με έμφαση στην Ανάλυση Λιπιδίων και Συγγενών Ενώσεων». Είναι Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Τροφίμων από τον 9/2022 έως σήμερα. Επίσης έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων από τον 9/2016 έως τον 8/2021. Παράλληλα από τον 9/2022 έως σήμερα είναι Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» («FOOD INNOVATION, QUALITY AND SAFETY») του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες της κας Βασιλείας Σινάνογλου εστιάζονται: (1) στην ανίχνευση/εκχύλιση/απομόνωση/προσδιορισμό/ταυτοποίηση λειτουργικών συστατικών σε φυσικά προϊόντα, όπως λιπιδίων, λιπαρών οξέων, φυσικών αντιοξειδωτικών, βιταμινών κλπ., (2) στην ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων αναλυτικών μεθόδων (οπτικών, χρωματογραφικών, φασματοσκοπίας υπερύθρου και πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, φασματομετρίας μαζών, κλπ.), (3) στη μελέτη διεργασιών τροφίμων (ακτινοβόληση, ωσμωτική αφυδάτωση, ξήρανση) και των επιδράσεων αυτών στη διατηρησιμότητα και σταθερότητά τους, στην ασφάλειά τους, στα λειτουργικά συστατικά τους και στις οργανοληπτικές τους ιδιότητες, (4) στη μελέτη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των τροφίμων (χρώμα και υφή), (5) στην εφαρμογή μεθόδων μέτρησης της αντιοξειδωτικής και αντιριζικής δράσης φυσικών αντιοξειδωτικών και λιπιδικών εκχυλισμάτων, (6) στην εφαρμογή μεθόδων φασματομετρίας μάζας με στόχο την ταυτοποίηση και μελέτη της δομής βιομορίων και λειτουργικών ουσιών, (7) στη χρήση της ανάλυσης εικόνας για τη μελέτη της ποιότητας και διατηρησιμότητας τροφίμων, (8) στην εφαρμογή της στατιστικής ανάλυσης για την ανάπτυξη μοντέλων για την ταξινόμηση και τον έλεγχο/πρόβλεψη της διατροφικής αξίας, της διατηρησιμότητας, και της ποιότητας προϊόντων τροφίμων.

Η κα Βασιλεία Σινάνογλου έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή μέλος ερευνητικής ομάδας σε 10 ερευνητικά προγράμματα. Το συγγραφικό της έργο συνοψίζεται σε 83 πρωτότυπες δημοσιεύσεις και άρθρα ανασκόπησης σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές και σε άνω των 150 εργασιών σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια. Είναι μέλος της Συντακτικής επιτροπής του «Foods» (διεθνές επιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης με κριτές, του MDPI) για την ενότητα “Μέθοδοι ανάλυσης τροφίμων”. Επίσης είναι κριτής σε 45 Αναγνωρισμένου Κύρους Επιστημονικά Περιοδικά (Food Chemistry, Food Research International, Antioxidants, κλπ.). Διαθέτει σημαντικό αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε προπτυχιακό επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενα «Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων», «Χημική Σύσταση και Ποιότητα Τροφίμων», «Προηγμένες Μέθοδοι Ανάλυσης» και «Γενική Χημεία». Διαθέτει σημαντικό αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε μεταπτυχιακό επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενα «Ανάλυση τροφίμων», «Δομή και λειτουργία των συστατικών τροφίμων», «Μικροβιολογική και Χημική Ασφάλεια Τροφίμων», «Ανάλυση και Εκτίμηση της Ποιότητας Τροφίμων», «Νέες τάσεις στη Χημεία Τροφίμων», «Ασφάλεια Τροφίμων & Διαχείριση Ποιότητας», «Τρόφιμα και Διατροφή»,  κλπ.

 

Links

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8109-5563

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=iW–1dQAAAAJ&hl=el

 

 

Βιογραφικό Σινάνογλου Βασιλεία 2023