ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια (Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Τροφίμων)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vsina@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5553, 210 538 5523

Διεύθυνση Γραφείου

Κ11-006 και Κ11-007

Ώρες Γραφείου

Καθημερινή παρουσία εκτός των ωρών διδασκαλίας και διοικητικών υποχρεώσεων

Η κα Βασιλεία Σινάνογλου είναι Διδάκτωρ Χημικός από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο Εργαστήριο Χημείας, Ανάλυσης & Σχεδιασμού Διεργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων με γνωστικό αντικείμενο: «Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων με έμφαση στην Ανάλυση Λιπιδίων και Συγγενών Ενώσεων». Είναι Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων από τον 9/2016 έως σήμερα.

Οι ερευνητικές της δραστηριότητες εστιάζονται: (1) στην ανίχνευση/προσδιορισμό λειτουργικών συστατικών σε φυσικά προϊόντα, όπως λιπιδίων, λιπαρών οξέων, φυσικών αντιοξειδωτικών, βιταμινών κλπ., (2) στην ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων αναλυτικών μεθόδων (οπτικών, χρωματογραφικών, φασματοσκοπίας, κλπ.), (3) στη μελέτη της ακτινοβόλησης τροφίμων και επιδράσεων αυτής στα λειτουργικά συστατικά τους, (4) στη μελέτη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των τροφίμων, (5) στην εφαρμογή μεθόδων μέτρησης της αντιοξειδωτικής και αντιριζικής δράσης φυσικών αντιοξειδωτικών και λιπιδικών εκχυλισμάτων, (6) στην εφαρμογή της στατιστικής ανάλυσης για την ανάπτυξη μοντέλων για την ταξινόμηση και τον έλεγχο της διατροφικής αξίας προϊόντων τροφίμων. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή μέλος ερευνητικής ομάδας σε 7 ερευνητικά προγράμματα. Το συγγραφικό της έργο συνοψίζεται σε 67 πρωτότυπες δημοσιεύσεις και άρθρα ανασκόπησης σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές και σε 133 εργασίες σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια. Είναι κριτής σε 40 Αναγνωρισμένου Κύρους Επιστημονικά Περιοδικά. Διαθέτει σημαντικό αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε προπτυχιακό επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενα «Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων», «Χημική Σύσταση και Ποιότητα Τροφίμων», «Λειτουργικά Συστατικά Τροφίμων» «Προηγμένες Μέθοδοι Ανάλυσης» και «Γενική Χημεία». Διαθέτει σημαντικό αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε μεταπτυχιακό επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενα «Ανάλυση τροφίμων», «Δομή και λειτουργία των συστατικών τροφίμων», «Μικροβιολογική και Χημική Ασφάλεια Τροφίμων», «Ανάλυση και Εκτίμηση της Ποιότητας Τροφίμων», «Νέες τάσεις στη Χημεία Τροφίμων», «Ασφάλεια Τροφίμων & Διαχείριση Ποιότητας», «Τρόφιμα και Διατροφή»,  κλπ.

Links

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8109-5563

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=iW–1dQAAAAJ&hl=el

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

Giannakourou, M.C., Poulis, S., Konteles, S.J., Dipla, A., Lougovois, V., Kyrana, V., Proestos, C. and Sinanoglou*, V.J. (2021). Combined Effect of Impregnation with an Origanum vulgare Infusion and Osmotic Treatment on the Shelf Life and Quality of Chilled Chicken Fillets. Molecules 26, 2727.

Tsiaka, T., Fotakis, C., Lantzouraki, D.Z., Tsiantas, K., Siapi, E., Sinanoglou, V.J., Zoumpoulakis, P., (2020). Expanding the Role of Sub-Exploited DOE-High Energy Extraction and Metabolomic Profiling towards Agro-Byproduct Valorization: The Case of Carotenoid-Rich Apricot Pulp. Molecules 25 (11), 2702.

Giannakourou, M.C., Tsironi, T., Thanou, I., Tsagri, A.M., Katsavou, E., Lougovois, V., Kyrana, V., Kasapidis, G. and Sinanoglou, V.J., (2019). Shelf Life Extension and Improvement of the Nutritional Value of Fish Fillets through Osmotic Treatment Based on the Sustainable Use of Rosa damascena Distillation By-Products. Foods, 8(9), p.421.

Sinanoglou* V.J., Kavga, A., Strati I.F., Sotiroudis, G., Lantzouraki, D.Z. & Zoumpoulakis, P. (2019). Effects of infrared radiation on eggplant (Solanum melongena L.) greenhouse cultivation and fruits’ phenolic profile. Foods 8 (12), 630.

Sinanoglou*, V.J., Cavouras, D., Xenogiannopoulos, D., Proestos, C., & Zoumpoulakis, P. (2018). Quality Assessment of Pork and Turkey Hams Using FT-IR Spectroscopy, Colorimetric, and Image Analysis. Foods, 7(9), 152.

Sinanoglou*, V.J., Cavouras, D., Boutsikou, T., Briana, D.D., Lantzouraki, D.Z., Paliatsiou, S., Volaki, P., Bratakos, S., Malamitsi-Puchner, A., Zoumpoulakis, P. (2017).Factors affecting human colostrum fatty acid profile: A case study. PLoS ONE 12(4):e0175817

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 2021