ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

qode interactive strata

Καθηγητές

Καθηγήτρια (Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης και Τεχν. Τροφίμων)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vsina@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210-5385553, 210-5385523

Διεύθυνση Γραφείου

Κ11-006 και Κ11-007

Ώρες Γραφείου

Καθημερινή παρουσία εκτός των ωρών διδασκαλίας και διοικητικών υποχρεώσεων

Η κα Βασιλεία Σινάνογλου είναι Διδάκτωρ Χημικός από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο Εργαστήριο Χημείας, Ανάλυσης & Σχεδιασμού Διεργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων και Πρόεδρος του Τμήματος από τον 9/2016 έως σήμερα.
Οι ερευνητικές της δραστηριότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων και εστιάζονται: (1) στην ανίχνευση/προσδιορισμό λειτουργικών συστατικών σε φυσικά προϊόντα, όπως λιπιδίων, λιπαρών οξέων, φυσικών αντιοξειδωτικών, βιταμινών κλπ., (2) στην ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων αναλυτικών μεθόδων (οπτικών, χρωματογραφικών, φασματοσκοπίας, κλπ.), (3) στη μελέτη της ακτινοβόλησης τροφίμων και επιδράσεων αυτής στα λειτουργικά συστατικά τους, (4) στη μελέτη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των τροφίμων, (5) στην εφαρμογή μεθόδων μέτρησης της αντιοξειδωτικής και αντιριζικής δράσης φυσικών αντιοξειδωτικών και λιπιδικών εκχυλισμάτων, (6) στην εφαρμογή της στατιστικής ανάλυσης για την ανάπτυξη μοντέλων για την ταξινόμηση και τον έλεγχο της διατροφικής αξίας προϊόντων τροφίμων. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή μέλος ερευνητικής ομάδας σε 6 ερευνητικά προγράμματα. Το συγγραφικό της έργο συνοψίζεται σε 64 πρωτότυπες δημοσιεύσεις και άρθρα ανασκόπησης σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές και σε 133 εργασίες σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια. Είναι κριτής σε 33 Αναγνωρισμένου Κύρους Επιστημονικά Περιοδικά. Διαθέτει σημαντικό αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενα «Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων», «Χημική Σύσταση και Ποιότητα Τροφίμων», «Λειτουργικά Συστατικά Τροφίμων» και «Γενική Χημεία».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ