ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:

5041-5042

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

7

Καθηγητές Μαθήματος

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ