ΜΑΡΓΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Λέκτορας Εφαρμογών

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dmargari@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2105387513