ΜΑΡΓΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Λέκτορας Εφαρμογών

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dmargari@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2105387513

Διεύθυνση Γραφείου

Κ11-122

Ώρες Γραφείου

Πέμπτη 10-12