ΜΑΡΓΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

qode interactive strata

Λέκτορες/Λέκτορες Εφαρμογών

Λέκτορας Εφαρμογών

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dmargari@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2105385549-2105385596

Διεύθυνση Γραφείου

Εργαστήριο Φρούτων Λαχανικών

Ώρες Γραφείου

Τετάρτη 13-15