ΜΑΡΓΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Λέκτορας Εφαρμογών

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dmargari@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5549, 210 538 5596

Διεύθυνση Γραφείου

Εργαστήριο Φρούτων Λαχανικών

Ώρες Γραφείου

Τετάρτη 13-15