ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Κωδικός Μαθήματος:

8041

Semester:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

9

Μονάδες ECTS:

10

Καθηγητές Μαθήματος