ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Κωδικός Μαθήματος:

4041

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ