ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Κωδικός Μαθήματος:

4051-4052

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

7

Μονάδες ECTS:

8

Καθηγητές Μαθήματος

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ