ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι (ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ Α)

Κωδικός Μαθήματος:

7051-7054

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3