ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι (ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ Α)

Κωδικός Μαθήματος:

7051-7054

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3