Πρόσκληση για συμμετοχή των προπτυχιακών φοιτητών στην Αξιολόγηση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων