ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Κωδικός Μαθήματος:

7052

Semester:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΜΑΔΑ Α

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3Καθηγητές Μαθήματος

ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει τις διατροφικές ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής
 • Αξιολογεί τις διαθέσιμες λύσεις στην αγορά των τροφίμων
 • Γνωρίζει τους εναλλακτικούς τρόπους διατροφής

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της κριτικής, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Η διατροφή σήμερα
 2. Συμπληρώματα διατροφής
 3. Διαιτητικά Προϊόντα (Light)
 4. Λειτουργικά τρόφιμα
 5. Βιολογικά προϊόντα
 6. Εναλλακτικές δίαιτες, χορτοφαγία
 7. Διατροφικές αλλεργίες- δυσανεξίες
 8. Γενετικά τροποποιημένες τροφές
 9. Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες και διατροφή (ηλικιακές ομάδες, άθληση)
 10. Κλινική διαιτολογία
 11. Παχυσαρκία- Έλεγχος βάρους
 12. Πρόσθετα τροφίμων, τεχν. γλυκαντικές ύλες
 13. Διατροφικά σκάνδαλα
 14. Αντιφλεγμονώδης τροφές
 15. Διατροφή και Διάθεση (Food and Mood)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Βιολειτουργικά συστατικά και Πρόσθετα τροφίμων
  Σφλώμος Κωνσταντίνος ISBN: 978-618-83264-5-3,
  Έκδοση: 1/2017, Διαθέτης (Εκδότης): ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Food and Nutrition bulletin
 2. Food Public Health,
 3. Food and Nutrition Science