ΣΤΡΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρη Καθηγήτρια

Η Ειρήνη Στρατή είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Επιστήμη Τροφίμων (MSc in Food Science) από University of Reading, U.K. και Διδακτορικό δίπλωμα από το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία ως Χημικός Τροφίμων σε Τμήματα Ερευνών και Ανάπτυξης βιομηχανιών συσκευασίας και διδακτική εμπειρία (άνω των 20 ετών) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν: (1) στην ανάπτυξη μεθόδων εκχύλισης φυσικών αντιοξειδωτικών από γεωργικά και βιομηχανικά κατάλοιπα καθώς και στον χημικό χαρακτηρισμό και την εφαρμογή τους σε φυσικά προϊόντα, (2) στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων χρωματογραφίας HPLC για την ανάλυση φυσικών αντιοξειδωτικών (καροτενοειδή, βιταμίνες, φαινολικές ενώσεις), (3) στην εφαρμογή μεθόδων φασματοφωτομετρίας ορατού-υπεριώδους και υπερύθρου για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ενώσεων, (4) στην εφαρμογή μεθόδων μέτρησης της αντιοξειδωτικής και αντιριζικής δράσης φυσικών αντιοξειδωτικών, (5) στην αξιολόγηση οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τροφίμων και (6) στη χρήση του πειραματικού σχεδιασμού της στατιστικής ανάλυσης για βελτιστοποίηση διεργασιών. Το συγγραφικό της έργο συνοψίζεται σε 40 πρωτότυπες δημοσιεύσεις και άρθρα ανασκόπησης σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές, 58 εργασίες σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια, 1 Κεφάλαιο σε βιβλίο και Εκπαιδευτικές σημειώσεις. Είναι κριτής σε πάνω από 15 Επιστημονικά Περιοδικά Αναγνωρισμένου Κύρους.

 

Links

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0656-3707

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=pZE7QOIAAAAJ&hl=el

CV ΣΤΡΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 2023