ΦΥΣΙΚΗ

Κωδικός Μαθήματος:

2011-2012

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

8

Καθηγητές Μαθήματος

ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ