ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι

Κωδικός Μαθήματος:

4021-4022

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

7

Καθηγητές Μαθήματος

ΛΟΥΓΚΟΒΟΗΣ ΒΛΑΔΗΜΗΡΟΣ