ΤΣΙΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ

qode interactive strata

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Η Δρ. Τσιάκα Θάλεια είναι Ακαδημαϊκή Υπότροφος και του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (2020-σήμερα) και Μεταδιδακτορική συνεργάτις (2019-σήμερα) του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ).

Είναι Διδάκτωρ Χημείας (2019) στον τομέα Αναλυτικής Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας. Η διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Development and validation of LC-MS and NMR methods for the qualitative and quantitative determination of carotenoids in foods and byproducts» εκπονήθηκε στο ΙΧΒ του ΕΙΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Είναι πτυχιούχος της Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ (2008) με τίτλο πτυχιακής εργασίας «Φθορισμομετρικός προσδιορισμός φολικού οξέος», ενώ απέκτησε τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών (2012) με ειδίκευση «Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας» στο ΕΚΠΑ με αντικείμενο διπλωματικής εργασίας την «Ανάπτυξη χημειοφωταυγιομετρικής μεθόδου για την εκτίμηση του αριθμού υπεροξειδίων εδώδιμων ελαίων».

Οι κύριοι άξονες του επιστημονικού της έργου περιλαμβάνουν τα εξής επιστημονικά πεδία/δραστηριότητες:

(α) Επιστήμες τροφίμων και υγείας, εστιάζοντας στην ανάπτυξη και επικύρωση μεθοδολογιών υγρής-χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας (LC-MS) με εφαρμογή σε μη στοχευμένες (untargeted) και στοχευμένες (targeted) μεταβολομικές αναλύσεις.

(β) Επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία πειραματικών δεδομένων (post-data analysis) με χρήση εξειδικευμένων λογισμικών (Statistica, Xcalibur, Analyst, SIMCA, κά.).

(γ) Ανάλυση στοχευμένων φυσικών βιοδραστικών ενώσεων (αντιοξειδωτικά, πολυφαινόλες, καροτενοειδή, στατίνες, λιπίδια κ.ά.) σε (i) φαρμακευτικά/καλλυντικά προϊόντα, τρόφιμα και τροφοφάρμακα (ii) φυσικά προϊόντα και εκχυλίσματά τους (iii) υποπροϊόντα βιομηχανίας τροφίμων (βερίκοκα, ροδάκινα, κ.ά.) (iv) βιολογικά υγρά/υποστρώματα (ορός και πλάσμα αίματος, ούρα, αμνιωτικό υγρό, κόπρανα).

(δ) Βελτιστοποίηση ‘’πράσινων’’ τεχνικών εκχύλισης με υψηλές ενέργειες (υπέρηχοι-UAE, μικροκύματα-ΜΑΕ) για την ανάκτηση φυσικών εκχυλισμάτων με χρήση μοντέλων πειραματικού σχεδιασμού (DOE). Χρήση ‘’πράσινων’’ καινοτόμων διαλυτών (φυσικοί βαθέως ευτηκτικοί διαλύτες, NADES).

Από το 2013 έως και σήμερα, η Δρ. Τσιάκα έχει συμμετάσχε σε τρία εθνικά ανταγωνιστικά προγράμματα. Το 2008, εκτέλεσε την πρακτική της άσκηση ως αναλύτρια στο Τμήμα Αλκοολούχων Ποτών, Οινοπνεύματος και Μελιού στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Έχει δημοσιεύσει ως συγγραφέας ή συσυγγραφέας 13 πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά υψηλής απήχησης με κριτές, ενώ αποτελέσματα των ερευνητικών της εργασιών έχουν παρουσιαστεί προφορικά ή σε ανακοινώσεις (poster) σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τέλος, έχει αποτελέσει υπότροφο του κληροδοτήματος ‘’Αντωνίου Παπαδάκη’’ του ΕΚΠΑ από το 2009 έως το 2011.

 Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

On the Identification and Quantification of Ergothioneine and Lovastatin in Various Mushroom Species: Assets and Challenges of Different Analytical Approaches, Tsiantas, K., Tsiaka, T., Koutrotsios, G., Siapi, E., Zervakis, G.I., Kalogeropoulos, N., Zoumpoulakis, P.(2021), Molecules 26(7), 1832. 

Expanding the Role of Sub-Exploited DOE-High Energy Extraction and Metabolomic Profiling towards Agro-Byproduct Valorization: The Case of Carotenoid-Rich Apricot Pulp, Tsiaka, T., Fotakis, C., Lantzouraki, D.Z., Tsiantas, K., Siapi, E., Sinanoglou, V.J., Zoumpoulakis, P., (2020).  Molecules 25 (11), 2702. 

Choline chloride and tartaric acid, a Natural Deep Eutectic Solvent for the efficient extraction of phenolic and carotenoid compounds, Koutsoukos S., Tsiaka T., Tzani A., Zoumpoulakis P., Detsi A., (2019), J. Clean. Prod. 241, 118384. 

Extracting bioactive compounds from natural sources using green high-energy approaches: Trends and opportunities in lab- and large-scale applications. Tsiaka T., Sinanoglou V.J.,  Zoumpoulakis P., in Handbook of Food Bioengineering, Volume 4: INGREDIENTS EXTRACTION BY PHYSICO-CHEMICAL METHODS IN FOOD (2017).  

Investigating the metabolic fingerprint of term infants with normal and increased fetal growth. C. Fotakis C., Zoga M., Baskakis C., Tsiaka, T., Boutsikou T., Briana T.T., Dendrinou K., Malamitsi-Puchner A.,  Zoumpoulakis P., RSC Advances, (2016), 6, 79325-79334. 

Total phenolic content, antioxidant capacity and phytochemical profiling of grape and pomegranate wines. Lantzouraki D.Z., Sinanoglou V.J., Tsiaka T., Proestos C., Zoumpoulakis P., RSC Advances, (2015), 5, 101683 – 101692. 

Links 

Google scholar 

Research Gate 

 

Διδασκόμενα μαθήματα (προπτυχιακό)

 

Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων (Εργαστήριο)

Χημική Σύσταση και Ποιότητα Τροφίμων (Εργαστήριο)

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΙΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑΣ