ΤΣΙΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ

qode interactive strata

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

tsiakath@uniwa.gr

Η Δρ. Τσιάκα Θάλεια είναι Ακαδημαϊκή Υπότροφος και Μεταδιδακτορική συνεργάτις του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (2019-σήμερα) με γνωστικό αντικείμενο τα εργαστηριακά μαθήματα Ενόργανης Ανάλυσης Τροφίμων και της Χημικής Σύστασης και Ποιότητας Τροφίμων.
Είναι Διδάκτωρ Χημείας (2019) στον τομέα Αναλυτικής Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας. Η διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Development and validation of LC-MS and NMR methods for the qualitative and quantitative determination of carotenoids in foods and byproducts» εκπονήθηκε στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Είναι πτυχιούχος της Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ (2008) με τίτλο πτυχιακής εργασίας «Φθορισμομετρικός προσδιορισμός φολικού οξέος», ενώ απέκτησε τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών (2012) με ειδίκευση «Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας» στο ΕΚΠΑ με αντικείμενο διπλωματικής εργασίας την «Ανάπτυξη χημειοφωταυγιομετρικής μεθόδου για την εκτίμηση του αριθμού υπεροξειδίων εδώδιμων ελαίων».
Οι κύριοι άξονες του επιστημονικού της έργου περιλαμβάνουν τα εξής επιστημονικά πεδία/δραστηριότητες:
(α) Επιστήμες τροφίμων και υγείας, εστιάζοντας στην ανάπτυξη και επικύρωση μεθοδολογιών υγρής-χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας (LC-MS) με εφαρμογή σε μη στοχευμένες (untargeted) και στοχευμένες (targeted) μεταβολομικές αναλύσεις.
(β) Επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία πειραματικών δεδομένων (post-data analysis) με χρήση εξειδικευμένων λογισμικών (Statistica, Xcalibur, Analyst, SIMCA, κά.).
(γ) Ανάλυση στοχευμένων φυσικών βιοδραστικών ενώσεων (αντιοξειδωτικά, πολυφαινόλες, καροτενοειδή, στατίνες, λιπίδια κ.ά.) σε (i) φαρμακευτικά/καλλυντικά προϊόντα, τρόφιμα και τροφοφάρμακα (ii) φυσικά προϊόντα και εκχυλίσματά τους (iii) υποπροϊόντα βιομηχανίας τροφίμων (βερίκοκα, ροδάκινα, κ.ά.) (iv) βιολογικά υγρά/υποστρώματα (ορός και πλάσμα αίματος, ούρα, αμνιωτικό υγρό, κόπρανα).
(δ) Βελτιστοποίηση ‘’πράσινων’’ τεχνικών εκχύλισης με υψηλές ενέργειες (υπέρηχοι-UAE, μικροκύματα-ΜΑΕ) για την ανάκτηση φυσικών εκχυλισμάτων με χρήση μοντέλων πειραματικού σχεδιασμού (DOE). Χρήση ‘’πράσινων’’ καινοτόμων διαλυτών (φυσικοί βαθέως ευτηκτικοί διαλύτες, NADES).
Από το 2013 έως και σήμερα, η Δρ. Τσιάκα συνεργάζεται και με το ΙΧΒ του ΕΙΕ στο πλαίσιο εθνικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έχει αναλάβει την επίβλεψη 7 μεταπτυχιακών και 7 πτυχιακών εργασιών τόσο φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων όσο και διαφόρων τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Την περίοδο 2011-2015 επέβλεπε εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος ‘’Αναλυτική Χημεία’’ στο εαρινό εξάμηνο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ, ενώ το 2008 εκτέλεσε την πρακτική της άσκηση ως αναλύτρια στο Τμήμα Αλκοολούχων Ποτών, Οινοπνεύματος και Μελιού στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
Έχει δημοσιεύσει ως συγγραφέας ή συσυγγραφέας 12 πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά υψηλής απήχησης με κριτές, ενώ αποτελέσματα των ερευνητικών της εργασιών έχουν παρουσιαστεί προφορικά ή σε ανακοινώσεις (poster) σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (3 προφορικές παρουσιάσεις, 13 posters). Το συνολικό επιστημονικό έργο της Δρ. Τσιάκα που έχει αναγνωριστεί από την επιστημονική κοινότητα περιγράφεται με τους δείκτες h-index Scopus: 7, h-index Google scholar: 7, σύνολο παραθέσεων: 135, i10-index: 6. Τέλος, έχει αποτελέσει υπότροφο του κληροδοτήματος ‘’Αντωνίου Παπαδάκη’’ του ΕΚΠΑ από το 2009 έως το 2011.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΙΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑΣ