ΜΠΑΤΡΙΝΟΥ ΑΝΘΙΜΙΑ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

batrinou@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5525

ΑΝΘΙΜΙΑ ΜΠΑΤΡΙΝΟΥ: Είναι Βιολόγος (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) με μεταπτυχιακά διπλώματα (Master of Science) στην Βιοτεχνολογία (Imperial College, Λονδίνο) και στο Management (Imperial College, Λονδίνο) και διδακτορικό από την Ιατρική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ). Επίκουρη Καθηγήτρια (5/2021) στο γνωστικό αντικείμενο «Βιολογικές και Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές στα τρόφιμα και στην υγεία». Από το 1997 ως το 2019 ήταν Επιστημονικός και Εργαστηριακός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (και του πρώην ΤΕΙ Αθήνας). Είναι συγγραφέας 31 επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 68 ανακοινώσεων σε συνέδρια (31 διεθνή και 37 εθνικά), 3 επιστημονικών μονογραφιών, 6 κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους και έχει συμμετάσχει σε 7 ερευνητικά προγράμματα. Έχει επιβλέψει 15 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και 94 προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι: βιοτεχνολογικές εφαρμογές σε τρόφιμα, μικροβιολογία τροφίμων, ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων. Είναι μέλος του ερευνητικού εργαστηρίου «Ασφάλεια και Ποιότητα Τροφίμων και Ποτών» του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Μέλος της Ελληνικής εταιρίας Βιοτεχνολογίας και της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων.

Google Scholar:

https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=tEuWqcIAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Anthimia-Batrinou

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΠΑΤΡΙΝΟΥ 2023