ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

1031-1033

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

9

Καθηγητές Μαθήματος

ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ