ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

2021-2023

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

7

Μονάδες ECTS:

9

Καθηγητές Μαθήματος

ΣΕΜΙΔΑΛΑΣ ΧΑΡΗΣ