ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Κωδικός Μαθήματος:

8034

Semester:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ