ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:

5061

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

ΛΑΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει τις φυσικοχημικές διεργασίες και τα συστατικά των τροφίμων που οδηγούν στην παραγωγή, σταθεροποίηση και διαμόρφωση της υφής και δομής προϊόντων τροφίμων
 • Γνωρίζει τις λειτουργικές ιδιότητες και λειτουργικά χαρακτηριστικά των συστατικών των τροφίμων
 • Γνωρίζει τις ενώσεις και συστατικά που οδηγούν στην αύξηση του χρόνου ζωής των τροφίμων

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Ελεύθερη και δημιουργική σκέψη

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στις φυσικές ιδιότητες των τροφίμων.
 2. Νερό, ενεργότητα ύδατος, υαλώδης μετάπτωση
 3. Ρεολογικές ιδιότητες των τροφίμων
 4. Επιφανειακές ιδιότητες
 5. Θερμικές ιδιότητες
 6. Ηλεκτρικές και Διηλεκτρικές ιδιότητες
 7. Οπτικές Ιδιότητες Τροφίμων
 8. Μηχανικές Ιδιότητες(Μάζα και Γεωμετρικές ιδιότητες – σχήμα, μέγεθος, όγκος, πυκνότητα, πορώδες)
 9. Ακουστικές ιδιότητες
 10. Ιδιότητες Μεταφοράς μάζας
 11. Δομή, Μήτρα & Ιδιότητες Τροφίμων

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Serpil Sahin, Servet Gülüm Sumnu (2006).Physical Properties of Foods. Springer International
 2. Ignacio Arana (2016). Physical Properties of Foods: Novel Measurement Techniques and Applications. CRC Press
 3. M. Shafiur Rahman (2009). Food Properties Handbook, Second Edition. CRC Press
 4. M.A. Rao, Syed S.H. Rizvi, Ashim K. Datta, Jasim Ahmed (2014). Engineering Properties of Foods, Fourth Edition. CRC Press

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. International Journal of Food Properties
 2. Journal of Food Engineering